Referanser

Brønnøy Kalk AS


Her vil det kommme bilder fra veivedlikeholdet som vi har hatt i tunnelene hos Brønnøy Kalk. Vi er innleid gjennom T.Engene AS som har transporten mellom dagbrudd og knuser. Veivedlikeholdet omfatter ukentlig spyling av asfaltveien som går gjennom 2 tunneler på ca 5 km. I tillegg blir det skrapet kanter og utført grøftrensk.

Brønnøy Lagerhotell


Flytting av container

Helgelandskraft AS Tosbotn


Noen bilder fra oppdrag iforbindelse med Helgelandskraft sin utbygging av 5 kraftverk i Tosbotn